Monitorovanie teploty drevených peletiek

Aplikácia slúži na stráženie teploty drevených peletiek. Namerané hodnoty sú prenášané na www.BaWiT.eu a permanentne vyhodnocované za účelom odoslania alarmovej SMS.

Monitorovanie malej vodnej elektrárne

Monitorovanie a sčasti aj ovládanie malej vodnej elektrárne. Telemetrické zariadenie pravidelne odosiela SMS statusy o vyrábanom výkone a výške vodnej hladiny. Zariadenie tiež slúži na ochranu objektu pred neautorizovaným vstupom. Ovládanie na diaľku umožňuje odstaviť prípadne zvona naštartovať elektráreň.

Monitorovanie teplôt v dodávkach potravín

Meranie teploty zabalených potravín prenášaných v dodávke ku zákazníkovi. Stráženie teplotných hraníc a odosielanie alarmových SMS. Ide o špeciálne vyhotovenie telemetrického zariadenia, ktoré obsahuje aj dobíjateľný akumulátor.

Monitorovanie teplôt v budovách

Zber teplôt z rôznych miest vrámci budovy realizovaný prenosom cez RF. Dáta odosielané na web. Stráženie hraníc a odosielanie SMS alarmov pri ich prekročení.

Monitorovanie ozongenerátorov

Monitorovanie a ovládanie ozongenerátorov. Stráženie teplotných hraníc za účelom ovládania chladenia aby sa predišlo prehriatiu generátora. Ovládanie na diaľku cez web alebo SMS.

Monitorovanie regulačných staníc plynu

Monitorovanie technologických procesov s GPRS prenosom údajov predovšetkým z regulačných staníc plynu. Servis a základná diagnostika je možná z dispečerského pracoviska.

Monitorovanie vlhkosti a teploty na lodiach

Monitorovanie teploty a vlhkosti v podpalubí lode. Automatické ovládanie čerpadla v závislosti od výšky hladiny vody.

Monitorovanie odberných miest veľkoodberateľov plynu

 Monitorovanie a diaľkový prenos z rôznych typov obchodných meradiel. Možnosť vzdialeného parametrizácie a ovládania. Montáž do rozvádzačovej skrine.

Monitorovanie staníc katódovej ochrany

Systém na monitorovanie a riadenie staníc katódovej ochrany s GSM resp. GPRS prenosom údajov.

 

Monitorovanie strednoodberateľov plynu

Monitorovanie regulačných staníc plynu u strednoodberateľov. Jedná sa o jednoduchú jednoradovú regulačnú stanicu s určeným meradlom pre meranie spotreby plynu od rôznych výrobcov.

Elektricky polarizovaná drenáž

Na monitorovanie a kontrolu staníc zabezpečujúcich ochranu kovových konštrukcií v plynárenstve - "elektricky polarizovaná drenáž" sú vďaka svojim kvalitatívnym vlastnostiam systémy BaWiT-U2 ideálnym riešením. EPD

Fotky z montáži

Niekoľko pohľadov očami servisných pracovníkov v teréne.

 

Monitorovací systém plynárenského závodu

Riešenie ponúka zber informácií z plynárenských technologických objektov (regulačných staníc) a ich rádiový prenos cez retranslačné body na dispečing závodu.

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225