Štruktúra spoločnosti:
 • Riaditeľ a sekretariát
 • Oddelenie personalistiky a ekonomiky
 • Oddelenie technického vývoja
 • Oddelenie výroby a finalizácie
 • Oddelenie vývoja softvéru
 • Oddelenie obchodu a marketingu
 • Oddelenie servisu a aplikácií
 • Odelenie vzdelávania a kontroly

Poskytujeme:

 • Výskum a vývoj vlastných samostatných projektov
  • vývoj telemetrických systémov
  • vývoj snímačov a priemyselných I/O rozhraní
  • vývoj komunikačných systémov na báze GSM
  • vývoj komunikačných serverov pre zber dát z technológie
  • vývoj meracích a registračných systémov
  • vývoj softvérových klient – server SQL aplikácii
 • Kusová aj sériová výroba, testovanie a zahorovanie priemyselných systémov
  • kusová výroba malých systémov
  • sériová výroba telemetrických systémov
  • výroba a kompletovanie rozvádzačov
  • Automatizované testovanie systémov v rozsahu od -40°C do +85°C
 • Projektovanie a montáž
  • Projektovanie riadiacich systémov pre obyčajné prostredie aj zónu EX
  • Kompletovanie a montáž systémov po celom Slovensku
 • Servis vlastných systémov po celom Slovensku
  • servis systémov v rámci SR, dispečerská služba
  • HOT-LINE linka
  • Školenia pre obsluhu systémov vo vlastnom školiacom stredisku

 

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225