Sme spoločnosť ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a správou diaľkovo monitorovaných a riadených telemetrických a riadiacich zariadení. Ponúkame špeciálne systémy s batériovým napájaním s dlhodobou životnosťou a diaľkovým prenosom informácií pod označením BaWiT (Batery Wireless Telemetry) a jednoduchých modulárnych PLC systémov pre monitorovanie a riadenie malých technologických celkov aj s možnosťou diaľkového prenosu a riadenia. Viac informácií nájdete na naších webových stránkach.

Batériové programovateľné systémy BaWiT

Vyrábame a dodávame telemetrické programovateľné jednotky pre náročné priemyselné prostredie, hlavne kde nie je elektrické napájanie. Jednotky umožňujú diaľkový prenos dát pomocou siete GSM/GPRS ako aj rádiom v pásme 868MHz. Väčšina z nich je vo vyhotovení do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (Ex). Pomocou týchto systémov realizujeme komplexné aplikácie aj s dodávkou potrebných snímačov.

 

 Jednoduché priemyselné PLC systémy

Systémy SCT PLC rady T1 je séria malých PLC modulov, ktoré sú určené pre priame pripojenie snímačov a prepínanie ovládaných jednotiek. Moduly navzájom komunikujú pomocou RS485 zbernice. Na jednu zbernicu je možné pripojiť až 31modulov. Všetky moduly sú montovateľné na DIN lištu. Pomocou týchto modulov realizujeme monitorovanie a riadenie rôznych priemyselných aplikácii.

 

 Monitoring a riadenie priemyselných technologických objektov

Realizujeme kompletnú dodávku monitorovacích a riadiacich systémov od projektu, cez montáž, revíziu až po záručný a pozáručný servis rôznych typov plynárenských technologických objektov. Ide predovšetkým o regulačné stanice plynu, stanice aktívnej protikoróznej ochrany, stanice elektrickej polarizovanej drenáže a iné typy objektov, ako aj monitorovanie technologických objektov a zariadení v iných priemyselných oblastiach. Realizujeme taktiež diaľkové odpočty veľkoodberateľov a stredoodberateľov plynu aj s prenosom údajov do fakturačného systému ako aj na samotný dispečing odberateľa. Mimo plynárenstva sú to aj diaľkové odpočty iných druhov energií ako aj spracovanie prenesených údajov.

 

 Spracovanie prenášaných údajov

Pre zabezpečenie zberu a spracovania prenášaných údajov dodávame komunikačné servery a softvérové databázové systémy, ktoré zabezpečujú hromadný zber údajov z tisícov objektov. Pre diaľkovú podporu našich telemetrických a riadiacich systémov zabezpečujú tieto databázové systémy diaľkovú zmenu konfigurácii ako aj výmenu programového vybavenia. Pre samotnú technickú podporu našich systémov typu BaWiT, PLC ako aj snímačov, dodávame komplexné konfiguračné nástroje a vývojové prostredia pre ich programovanie. Konfiguračné nástroje poskytujú aj prezentáciu samotných monitorovaných a prenášaných údajov.

 

Softvérová podpora - www.BaWiT.eu

Stránka www.BaWiT.eu predstavuje web rozhranie pre prístup k technologickým dátam z telemetrických zariadení skupiny BaWiT. Web umožňuje viacúrovňovú autorizáciu a delegovanie oprávnení pre užívateľov. Ponúka zobrazenie dát vo forme tabuliek a grafov za rôzne časové obdobia s podporou exportu do Excelu. Doplnkovými službami je parametrizácia zariadenia na diaľku a tiež jeho ovládanie s oneskorením závislým od konkrétneho telemetrického zariadenia. Ďalšou funkciou je poloha GPS a jej zobrazenie na mape, čiže umiestnenie a pohyb samotného zariadenia. Bližšie informácie o tejto službe poskytneme na vyžiadanie.

 

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225