Monitorovanie regulačných staníc plynu

Monitorovanie technologických procesov s GPRS prenosom údajov predovšetkým z regulačných staníc plynu. Servis a základná diagnostika je možná z dispečerského pracoviska.

Systém na monitorovanie a riadenie technologických procesov s GSM resp. GPRS prenosom údajov, predovšetkým regulačných staníc plynu. Ide o ucelený systém, obsahujúci všetky potrebné komponenty na monitorovanie a diaľkový prenos údajov z technologických procesov a zariadení, s možnosťou ich diaľkového povelovania alebo riadenia. Obsahuje riadiaci systém, priemyselný GSM/GPRS modem s anténou, zdroj so zálohovaním a akumulátor, univerzálnu mikroprocesorom riadenú svorkovnicu, prúdovú a prepäťovú ochranu. Všetky komponenty sú umiestnené v rozmerovo prijateľnej rozvádzačovej skrini. Priemyselné vyhotovenie komponentov zaručuje spoľahlivú funkciu systému v širokom rozsahu teplôt a vo vonkajšom prostredí. Programové vybavenie riadiaceho systému umožňuje servis na diaľku a znižuje tak prevádzkovú réžiu. Spôsob prenosu umožňuje skracovať čas implementácie systému.


Komponenty systému:

 • Riadiaci a komunikačný systém
 • Univerzálna mikroprocesorom riadená svorkovnica
 • Priemyselný modem MAESTRO100
 • Voliteľne priemyselný terminál
 • Zálohovaný napájací zdroj na monitorovací systém a snímače s galvanickým oddelením

Vlastnosti systému:

 • pravidelné vyčítavanie, archivácia a GSM prenos údajov
 • pravidelný monitoring funkčnosti merania z nadradeného systému
 • schopnosť generovať žiadosť o obsluhu
 • pripojiteľnosť obchodných meradiel typu ECS, SuperFlo, Elcor a iné
 • indikácia vstupu do objektu a výpadku napájania, možnosť pripojenia snímačov tlaku a teploty s rozhraním 4 až 20mA, alebo s rozhraním RS485 a protokolom MODBUS

Technická špecifikácia

 • Napájanie 230 V~ jednofázové
 • Rozmery: 400 mm x 500 mm x 220 mm - rozvádzač bez antény a priechodiek
 • Krytie: IP66
 • Pracovná teplota: od -15 °C do +50 °C

Certifikáty a osvedčenia

Vyhlásenie o zhode na základe zákona č. 264/1999 v zmysle nariadenia vlády č. 443/2001.

 

Výrobca

Soft & Control Technology s.r.o. (SCT s.r.o.) Rastislavova 46, 040 01 KOŠICE

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225