K2config

Aplikácia K2config je primárne určená na lokálnu (priamu) konfiguráciu telemetrických systémov BaWiT.

Gas Management System

Štatistická nadstavba systému SCADA. Zabezpečuje prepojenie s ďalšími systémami.

Gas Management System GMS/OZ bol vytvorený ako štatistická nadstavba systému SCADA. Bol postupne rozšírený podľa potrieb jednotlivých pracovísk zákazníka, prepojený s ďalšími systémami a okrem rôznych foriem prezentácie dát z technológie zahrnul aj podporu ďalších činností.

Systém DMX - SCT 7800

SCADA na monitorovanie a riadenie batériových telemetrických systémov.

Servis a údržba

Evidencia a plánovanie servisných zásahov. Zobrazuje údaje a dáta z technologických objektov v rôznych výstupoch.

Manažérsky systém ESPRO

Softvér umožňujúci evidenciu práce, úložisko projektovej dokumentácie a množstvo ďalších funkcií.

Prenos dát v technológii

Spoločnosť sa zaoberá aj prenos dát z/do technológie. Realizuje komunikáciu na všetkých sieťových vrstvách pre GPRS, RF a iných.

Paralelný prenos údajov

Monitorovací systém spotreby zemného plynu. Ide o prenos údajov pre dve strany súčasne.

Dispečerský monitoring

Umožňuje prezentovanie archívov zo systému SCADA. Podporuje multimediálny obsah a zobrazenie dát v rôznych formátoch.

Komunikačný server SCT 3530

Slúži na zber dát z technologických objektov. Pracuje v reálnom čase a využíva SQL databázu.

SMS Server

Služba ponúka odosielanie notifikačných SMS správ s požadovanými dátami z technológie.

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225