Komunikačný server SCT 3530

Slúži na zber dát z technologických objektov. Pracuje v reálnom čase a využíva SQL databázu.

Komunikačný server je určený na zber technologických dát z rôznych technologických objektov. Server je vybavený modulmi na spracovanie dát v Real-Time operačnom systéme, archiváciu a štatistické spracovanie v SQL databáze. Poskytuje možnosť predspracovania údajov pre nadradené systémy (SCADA...). Umožňuje komunikáciu pomocou rôznych protokolov a podporuje množstvo komunikačných služieb.

Komponenty:

 • GSM Moduly až do 18 GSM modemov - zber údajov zo 100-viek GSM bodov
 • IPC Moduly až do 7 multifunkčných modulov na spracovanie dát, jeden modul pre max. 10 vstupných komunikačných liniek
 • LCD Modul - na konfiguráciu a kontrolu
 • SQL Modul - so systémom Microsoft Windows 2000 a Microsoft SQL Server 2000 databázou
 • Zdvojený redundantný napájací zdroj so zdieľanou záťažou
 • DT Switch na prepájanie LCD, SQL a IPC modulov
 • RS232 porty na patch paneli RJ45
 • APC UPS
 • riadiace jednotky a iné
prenos_dat.jpg

 

ks.jpg kom1.jpg

Projekt v SPP rieši pripojenie rôznych komunikačných systémov na SCADA systémy. Na zakázku boli vyvinuté a dodané komunikačné servery zabezpečujúce zber informácií pomocou rôznych komunikačných protokolov z rôznych komunikačných systémov, ako je privátna dátová rádiová sieť, GSM verejná dátová sieť a iné. Pre GSM monitorovanie a prenos informácií bol použitý vlastný monitorovací systém na báze vlastnej RTU.

V roku 2002 bolo inštalovaných 12 kusov Komunikačných serverov. V privátnej rádiovej aj v GSM sieti sú pripojené stovky technologických objektov. Technologický informačný systém energetického závodu pre Slovenský plynárenský priemysel Systém je určený na spracovanie a štatistické vyhodnocovanie údajov prenesených z 11 SCADA systémov. Realizácia štyroch druhov pracovísk (klientov) pre 11 závodov vrátane 11 serverov. V každom závode je inštalovaný server Compaq Proliant 3000, ktorý je prepojený so systémom SCADA. Všetky tieto servery sú navzájom prepojené prostredníctvom kostrovej siete WAN. Celkový počet pracovísk - klientov je väčší ako 100.

 

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225