K2config

Aplikácia K2config je primárne určená na lokálnu (priamu) konfiguráciu telemetrických systémov BaWiT.

   Umožňuje meniť alebo vytvárať konfigurácie pre všetky zariadenia BaWiT, zoznamy používateľov pre zariadenia BaWiT, kalibračné informácie a v prípade špeciálnych vlastností umožňuje popísať chovanie zariadenia pomocou jednoduchého jazyka SPL. 

   Všetky informácie alebo dostupné nástroje aplikácie sa zobrazujú v oknách. Tieto okná je možné ľubovoľne presúvať a ukotviť v hlavnom okne aplikácie pomocou myši. K2config si pri ukončení zapamätá aktuálne rozloženie okien, tzn. že pri štarte má používateľ otvorené tie okná, ktoré mal naposledy.

   V prípade potreby si môže používateľ vytvoriť viacero rôznych rozložení okien (pracovné plochy) a prepínať sa medzi týmito rozloženiami. Funkcie na prácu s pracovnými plochami sú dostupné cez hlavné menu Okno.

 

Systémové požiadavky

 • Podporované operačné systémy: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows 10; Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2
 • Procesor: 400 MHz Pentium procesor alebo ekvivalentný (minimum); 1GHz Pentium procesor alebo ekvivalentný (doporučené)
 • RAM: 96 MB (minimum); 256 MB (doporučené)
 • Hard Disk: Môže byť potrebné až do 500 MB celkovo (pre inštaláciu Microsoft .NET Framework); do 50 MB pre samotný K2config
 • Display: 800 x 600, 256 farieb (minimum); 1024 x 768 high color, 32-bitové farby (doporučené)
 • Predinštalované knižnice: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, Microsoft Chart Controls For .NET Framework 3.5 SP1

 Súbory pre stiahnutie

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225