Monitorovanie odberných miest veľkoodberateľov plynu

 Monitorovanie a diaľkový prenos z rôznych typov obchodných meradiel. Možnosť vzdialeného parametrizácie a ovládania. Montáž do rozvádzačovej skrine.

 Systém na monitorovanie odberných miest veľkoodberateľov plynu s GSM resp. GPRS prenosom údajov je ucelený systém obsahujúci všetky potrebné komponenty na monitorovanie a diaľkový prenos údajov z rôznych typov obchodných meradiel, s možnosťou ich diaľkového povelovania alebo konfigurovania. Obsahuje riadiaci systém, priemyselný GSM/GPRS modem s anténou, zdroj so zálohovaním, akumulátor a prepäťová ochrana. Všetky komponenty sú umiestnené v rozmerovo prijateľnej rozvádzačovej skrini. Priemyselné vyhotovenie komponentov zaručuje spoľahlivú funkciu systému v širokom rozsahu teplôt a vo vonkajšom prostredí. Programové vybavenie riadiaceho systému umožňuje servis na diaľku a znižuje tak prevádzkovú réžiu. Spôsob prenosu umožňuje skracovať čas implementácie systému.


Komponenty systému

 • Riadiaci a komunikačný systém
 • Priemyselný modem Wavecom Maestro 100
 • Napájací zdroj so zálohovaním
 • Svorkovnica pre umožnenie pripojenia až 4- prepočítavačov plynu – obchodných meradiel pomocou linky RS232 aj RS485. Možnosť napájania i pre samotné obchodné meradlo s oddelením iskrovo-bezpečných obvodov.

 Systém je umiestnený v rozvádzačovej skrini RITTAL, typ AE1034 a je napájaný z jednofázového rozvodu 230 V. Umožňuje sledovať a vyhodnocovať okrem iných aj nasledujúce zariadenia: Určené meradlá - prepočítavače plynu cez RS232 ako ECS, SuperFlo, Elcor 94, microElcor, microElcor2, miniElcor, MaxiElcor a iné. Snímače tlaku, teploty a iné zariadenia s rozhraním RS485 a protokolom MODBUS.

 Systém je dodávaný s programovým vybavením, ktoré vykonáva základné monitorovacie funkcie. Funkcie a správanie zariadenia je možné konfigurovať na mieste, ako aj diaľkovo prostredníctvom GSM siete. Programové vybavenie systému je možné meniť prostredníctvom sériového rozhrania na mieste, taktiež diaľkovo prostredníctvom GSM siete. Algoritmus zmeny je odolný proti znefunkčneniu systému počas procesu zmeny.

 

Technická špecifikácia

 • Napájanie: 230 V~ jednofázové 
 • Rozmery: 300 mm x 400 mm x 210 mm - rozvádzač bez antény a priechodiek 
 • Krytie: IP66 
 • Pracovná teplota: od -15 °C do +50 °C

 

Certifikáty a osvedčenia

Vyhlásenie o zhode na základe zákona č. 264/1999 v zmysle nariadenia vlády č. 443/2001.

 

Výrobca

Soft & Control Technology s.r.o. (SCT s.r.o.) Rastislavova 46, 040 01 KOŠICE

 

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225