Monitorovanie teplôt v dodávkach potravín

Meranie teploty zabalených potravín prenášaných v dodávke ku zákazníkovi. Stráženie teplotných hraníc a odosielanie alarmových SMS. Ide o špeciálne vyhotovenie telemetrického zariadenia, ktoré obsahuje aj dobíjateľný akumulátor.

Cieľom aplikácie je monitorovanie teploty potravín v dodávkach. Každá jednotka pozostáva z BaWiTu –E, akumulátora a snímača teploty. Bawit –E je primárne napájaný z akumulátora a zálohovaný internou baterkou. Prepínačom na boku krabice sa prepína režim BaWiTu (režim spánku, režim merania a odosielania nameraných hodnôt). BaWiT –E je umiestnený tak, že z vonka je viditeľný displej na ktorom budú cyklicky rotovať dve hodnoty, z ktorých jedna predstavuje stav prepínača a druhá zobrazuje poslednú získanú teplotu zo snímača. Meraná teplota je strážená a pri prekročení prahovej hodnoty sa odošle alarmová SMS.

V režime spánku je možné dobíjať akumulátor. BaWiT archivuje 10000 nameraných hodnôt. Prednastavené je meranie na každých 30 sekúnd a odosielanie dát na každých 15 minút. Tieto nastavenia je možné podľa potreby zmeniť. Časové schémy sa aplikujú iba v režime merania. Na web stránke www.BaWiT.eu sa zobrazujú všetky teploty.

 

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225