Monitorovanie teplôt v budovách

Zber teplôt z rôznych miest vrámci budovy realizovaný prenosom cez RF. Dáta odosielané na web. Stráženie hraníc a odosielanie SMS alarmov pri ich prekročení.

 Celá aplikácia pozostáva z jedného BaWiTu –E a z troch BaWiTov –D. Každý BaWiT má k sebe pripojené 3 snímače teploty. Spolu sa teda sníma 12 teplôt z dvanástich snímačov. BaWiTy –D vyčítavajú teploty zo „svojich“ snímačov teploty podľa prednastavených časových schém nezávisle od BaWiTu –E. BaWiT –E potom podľa inej časovej schémy získava namerané hodnoty z BaWiTov –D. Tieto hodnoty, spolu aj so svojimi odosiela na server. Všetky teploty sú strážené a prekročenie hraníc generuje SMS alarm. SMS je odoslaná až keď je hodnota spracovaná. Archív uchováva 10000 posledných nameraných hodnôt pre každý dátový bod, čiže v prípade výpadku spojenia so serverom sa dáta nestratia. Tieto nastavenia sú predvolené a je možné ich zmeniť. Na web stránke www.BaWiT.eu sa zobrazuje všetkých 12 teplôt. Aplikácie ešte obsahuje aj štvrtý BaWiT –D, ktorý je typu USB a slúži ako PC rozhranie pre komunikáciu s aplikáciou na diaľku v rámci dosahu RF. Tento BaWiT je napájaný z USB počítača.

 

BaWiT moduly

Bola rozšírená rada modulov pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED.

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Bola rozšírená rada o snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

SCT PLC Series

Bola rozšírená rada o PLC moduly.

 • Modul CPU - riadiaca jednotka
 • Modul GSM
 • Modul 4/8x analógových vstupov
 • Modul 8x binárných vstupov
 • Modul 5x binárných výstupov
 • Modul zobrazovacej jednotky
 • Modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • Modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • Modul SWITCH RS232/RS485
 • Modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • Modul ovládania krokového motora
 • Je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre PLC-CPU a PLC-Moduly.

BaWiT-C/M/F systémy

Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia BaWiT-C/M/F.

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225